Rechtsgeldigheid

De digitale handtekeningen die worden geplaatst met Esigneren voldoen aan de richtlijnen van een geavanceerde digitale handtekening volgens de Europese eIDAS-verordening.

Wij identificeren en verbinden de ondertekenaar(s) aan het document door middel van een combinatie van identificatiemiddelen. Dit zijn het gevalideerde e-mailadres, IP adres, besturingssysteem, browser, datum en tijd.  

Deze combinatie van identificatiemiddelen wordt middels een eSeal ( PKI certificaat van een vertrouwde derde partij) verbonden aan het PDF document. 
Elke wijziging aan het PDF document zal de eSeal ongeldig maken. Het is daarom van belang het PDF document goed te bewaren. Een geprinte versie zal dan ook niet geldig zijn.

Daarnaast houden wij een audit trail bij van alle acties als aanvullende bewijslast.

Om de betrouwbaarheid van de identificatie te verhogen is het aan te bevelen om een persoonlijk e-mailadres van een ondertekenaar te gebruiken en geen algemeen adres zoals bijvoorbeeld info@ of verkoop@.
Door de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een onderneming ook wettelijk verplicht om de toegang tot een e-mailadres technisch en organisatorisch te waarborgen.

Nog hulp nodig? Neem contact op Neem contact op